Teachtaireacht ón bPríomhoide

HomeNuachtTeachtaireacht ón bPríomhoide

A Thuismitheoirí/ Chaomhnóirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh féin agus bhur muintir  go maith i láthair na huaire agus gach duine slán sábháilte. De réir cosúlachta beidh an scoil ar oscailt arís i ndiaidh na Cásca  ar an 20ú Aibreán .

Ba mhaith liom an deis seo a thógáil le cur in iúl daoibh cad atá ar siúl  againn anseo i nGaelcholáiste Cheatharlach, le cinntiú go leanann Múineadh agus Foghlaim ar aghaidh tríd na laethanta aisteacha seo.

 Tá seoladh ríomhphoist scoile agus cuntas ar Microsoft 365 ag gach dalta sa scoil. Tá gach múinteoir tar éis obair ranga a chur in airde do na hábhair go léir anseo. Tá na múinteoirí i dteagmháil leis na daltaí go rialta agus an córas Teams nó ríomhphost in úsáid acu. Is féidir leis na daltaí a gcuid oibre  a sheoladh chuig na múinteoirí agus an obair a fháil ar ais ó na múinteoirí nuair a bhaineann siad úsáid as an gcóras seo . Ba chóir go mbeadh na daltaí ag leanúint leis an obair agus ag leanúint treoirlínte na múinteoirí. Táimid go léir ag obair i slite nua agus tuigimid go mbeidh deacrachtaí ag dul i dtaithí ar an gcóras nua.

Dá réir táim ag moladh go suíonn sibh síos le bhur bpáiste(í) agus go mbreathnaíonn sibh ar a c(h)untas Microsoft 365. Tabharfaidh seo deis duit an obair atá ann go dtí seo a fheiceáil.

Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugaimid aire dúinn féin agus dá chéile sa tréimhse seo. Caithfidh muid cothromaíocht a fháil idir obair scoile, am sóisialta, aclaíocht agus a  bheith ag cabhrú mórthimpeall an tí. Níl sé éasca do chlann ar bith i láthair na huaire agus muid ag iarraidh dul i dtaithí ar an saol nua le COVID-19. Tá nasc le roinnt acmhainní ar shuíomh idirlín na scoile

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an bhfoireann go léir, tá sár-obair ó bhaile á dhéanamh acu ar fad. Míle buíochas daoibhse a thuismitheoirí, a chaomhnóirí as bhur gcomhoibriú agus bhur gcuid tacaíochta .

Guím gach beannacht ar mhuintir Ghaelcholáiste Cheatharlach sna seachtainí deacra atá os ár gcomhair amach. Is féidir libh dul i dteagmháil liom trí sheoladh ríomhphoist na scoile – eolas@gcc-cw.ie.

                                                                                *****

Dear Parents/Guardians,

I hope you are all well and in good health. It now seems that schools will remain closed until after Easter.

I would like to explain the procedures we have in place to ensure that both teaching and learning continue during these strange times.

Each student has a school email and Microsoft 365 account. Every subject teacher has been posting resources and assigned work for each class group. Teachers are in contact and can be contacted by students through Teams or by email. Work can be submitted, corrected and returned through Teams. Students should be logging in, following teachers’ instructions and keeping up to date with assignments. This is a new method for all of us and it will take time and patience to get to grips with it.

I suggest that parents take time to sit with your student and look through their Microsoft 365 account and  the work that has been set to date.

It is very important that we look after ourselves and after each other during this time. Striking a balance between school work, social time, exercise and helping around the house is vital to the wellbeing of all of us as we deal with COVID-19. Please note there are  links to many useful resources on our website page .

I would like to thank  the teachers for their dedication and hard work as they work remotely to ensure that the students’ learning continues. Parents thank you for your cooperation and support as always.

Continued good health to you all and to your families. If anyone at any time needs to contact me please do so at eolas@gcc-cw.ie.

Le gach dea-ghuí,

Madailín Mhic Lochlainn,

Príomhoide.

X