Curaclam - Curriculum

Daltaí

Curaclam /Curriculum

Sa lá atá inniu ann tuigeann gach duine go bhfuil sé tábhachtach go dtugtar an deis is fearr do dhaltaí an oiliúnt agus an fhorbairt is fearr a fháil sa chóras iarbhunoideachais. Chuige sin is mian linn an curaclam is fearr a sholáthar.

Currently everybody understands that it is important that students are afforded every opportunity to acquire the best possible education and training in second level education. To this end it is our desire to provide our students with the best possible curriculum.

X