Ceist eile -AT2020

HomeUncategorizedCeist eile -AT2020

A Chairde,

Is mian liom bhur n-aird a tharraingt an soiléiriú seo a leanas a cuireadh ar leathanach Ceisteanna Coitianta an Rialtais le déanaí.

32. When does tuition to final year Leaving Certificate students cease, given that calculated grades are being put in place?

“As of 11 May 2020, tuition (whether online or in other ways) ceased for sixth-year leaving certificate students. This applies to the Leaving Certificate established, Leaving Certificate Applied (LCA) and Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP).

No additional work will be accepted from students from this date. Teachers and students may not discuss the student’s achievement in the subject over the past two years. Nor can they discuss the student’s ranking in a class, or their estimated mark or the level at which an estimated mark is to be provided in a subject.

However, students remain students of the school until the end of the school term. In terms of the school’s role in supporting the wellbeing of Leaving Certificate students, the role of the Student Support Team as set out in the guidance issued recently to schools, should remain available until the end of the school term.”

Tá go leor ceisteanna fós gan freagra maidir le Gráid Ríofa. Bhailigh an ETB, comhlacht bainistíochta agus comhairleach ár scoile, ceisteanna agus buarthaí ó mheánscoileanna ar fud na tíre. Tiomsaíodh na ceisteanna seo agus tugadh aird an ROS orthu mar gheall ar a bhfreagra. Tá an Roinn ag freagairt ceisteanna i bhfoirm leathanach Ceisteanna Coitianta a óstáiltear ar shuíomh Gréasáin an Rialtais anseo. Molaimid daoibh an acmhainn seo a sheiceáil go rialta.

Is féidir le daltaí a dteastaíonn aon treoir agus tacaíocht bhreise uathu teagmháil a dhéanamh le comhairleoir treorach na scoile tríd Teams  chun cabhair agus tacaíocht a fháil nó féadfaidh siad ríomhphost a chur chuig caoimhe.uifhearail@gcc-cw.ie nó eolas@gcc-cw.ie freisin.

Coinneoimid ar an eolas sibh faoi aon fhorbairtí breise.

Is mise le meas,

Madailín Mhic Lochlainn .

X