A Thuismitheoirí/ Chaomhnóirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh féin agus bhur muintir  go maith i láthair na huaire agus gach duine slán sábháilte. De réir cosúlachta beidh an scoil ar oscailt arís i ndiaidh na Cásca  ar an 20ú Aibreán .

Ba mhaith liom an deis seo a thógáil le cur in iúl daoibh cad atá ar siúl  againn anseo i nGaelcholáiste Cheatharlach, le cinntiú go leanann Múineadh agus Foghlaim ar aghaidh tríd na laethanta aisteacha seo.

 Tá seoladh ríomhphoist scoile agus cuntas ar Microsoft 365 ag gach dalta sa scoil. Tá gach múinteoir tar éis obair ranga a chur in airde do na hábhair go léir anseo. Tá na múinteoirí i dteagmháil leis na daltaí go rialta agus an córas Teams nó ríomhphost in úsáid acu. Is féidir leis na daltaí a gcuid oibre  a sheoladh chuig na múinteoirí agus an obair a fháil ar ais ó na múinteoirí nuair a bhaineann siad úsáid as an gcóras seo . Ba chóir go mbeadh na daltaí ag leanúint leis an obair agus ag leanúint treoirlínte na múinteoirí. Táimid go léir ag obair i slite nua agus tuigimid go mbeidh deacrachtaí ag dul i dtaithí ar an gcóras nua.

Dá réir táim ag moladh go suíonn sibh síos le bhur bpáiste(í) agus go mbreathnaíonn sibh ar a c(h)untas Microsoft 365. Tabharfaidh seo deis duit an obair atá ann go dtí seo a fheiceáil.

Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugaimid aire dúinn féin agus dá chéile sa tréimhse seo. Caithfidh muid cothromaíocht a fháil idir obair scoile, am sóisialta, aclaíocht agus a  bheith ag cabhrú mórthimpeall an tí. Níl sé éasca do chlann ar bith i láthair na huaire agus muid ag iarraidh dul i dtaithí ar an saol nua le COVID-19. Tá nasc le roinnt acmhainní ar shuíomh idirlín na scoile

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an bhfoireann go léir, tá sár-obair ó bhaile á dhéanamh acu ar fad. Míle buíochas daoibhse a thuismitheoirí, a chaomhnóirí as bhur gcomhoibriú agus bhur gcuid tacaíochta .

Guím gach beannacht ar mhuintir Ghaelcholáiste Cheatharlach sna seachtainí deacra atá os ár gcomhair amach. Is féidir libh dul i dteagmháil liom trí sheoladh ríomhphoist na scoile – eolas@gcc-cw.ie.

                                                                                *****

Dear Parents/Guardians,

I hope you are all well and in good health. It now seems that schools will remain closed until after Easter.

I would like to explain the procedures we have in place to ensure that both teaching and learning continue during these strange times.

Each student has a school email and Microsoft 365 account. Every subject teacher has been posting resources and assigned work for each class group. Teachers are in contact and can be contacted by students through Teams or by email. Work can be submitted, corrected and returned through Teams. Students should be logging in, following teachers’ instructions and keeping up to date with assignments. This is a new method for all of us and it will take time and patience to get to grips with it.

I suggest that parents take time to sit with your student and look through their Microsoft 365 account and  the work that has been set to date.

It is very important that we look after ourselves and after each other during this time. Striking a balance between school work, social time, exercise and helping around the house is vital to the wellbeing of all of us as we deal with COVID-19. Please note there are  links to many useful resources on our website page .

I would like to thank  the teachers for their dedication and hard work as they work remotely to ensure that the students’ learning continues. Parents thank you for your cooperation and support as always.

Continued good health to you all and to your families. If anyone at any time needs to contact me please do so at eolas@gcc-cw.ie.

Le gach dea-ghuí,

Madailín Mhic Lochlainn,

Príomhoide.

19 March, 2020 – Minister McHugh Announces Cancellation of Leaving Certificate and Junior Cycle Oral and Practical Performance Tests

Minister for Education and Skills Joe McHugh TD has today (Thursday 19 March 2020) announced the cancellation of oral and practical performance tests of the state examinations which were originally scheduled to take place from Monday 23 March to Friday 3 April 2020. 

All students who were due to take these tests will be awarded full marks for this portion of the exam. 

The decision was taken in light of the closure of schools as a result of the Covid-19 virus and it will be implemented by the State Examinations Commission (SEC). 

Minister McHugh said: “This is a difficult time for all. Students are facing a challenging period out of school and our decision on this element of the exams is being taken with their best interests at heart. 

“It is the fairest response we could take in the circumstances. It guarantees that no student will score less than they would have if schools had been operating as normal. 

“We have seen a new emphasis on remote learning amid the uncertainty about the impact of Covid-19 and the closure of all schools. I hope this decision will ease some of the pressure that students are feeling and allow them to focus more clearly on completing project work and preparing for written exams.” 

The change to the 2020 state examinations means all students who were due to take oral and practical performance tests in the following subjects will be given full marks for this part of the examination: 

  • Oral tests in Leaving Certificate Irish and the Modern Languages of French, German, Spanish, Italian, Russian and Japanese.
  • Practical performance tests in Leaving Certificate Music.
  • Practical performance tests in Junior Certificate Music and Home Economics. 

Minister McHugh also confirmed changes to deadlines for students to complete project work and coursework in a number of subjects. 

Students were originally scheduled to complete these elements of the state examinations on a number of dates from Friday 20 March to Friday 24 April 2020, depending on the subject. 

Students will now be given until Friday 15 May 2020 to complete this work. 

Minister McHugh said: “We know we are asking a lot of people in order to stem the spread of Covid-19. In response to that I want students and their parents or guardians and teachers to be given flexibility as they work towards the exams. 

“All of Government is hugely grateful for the effort, commitment and energy that students and teachers are putting in to continue education in difficult circumstances. I urge you all to keep up the momentum and focus on preparing for the exams.” 

Minister McHugh also said the Department will continue to work with the State Examinations Commission to monitor the Covid-19 situation in terms of its potential impact on the other later scheduled components of the state examinations. 

“We will continue to respond at the right time and in the right way, with the impact on our students at the forefront of our minds,” Minister McHugh said. 

The Minister also advised of steps taken by the Department to minimise the impact on teaching and learning of the current school closures. All schools have been asked to continue to plan lessons and, where possible, provide online resources for students or online lessons where schools are equipped to do so. Schools have also been asked to be conscious of students that may not have access to online facilities and to consider this actively in their responses. School buildings are available to staff if they wish to access the facilities in order to provide online delivery, or essential services once this is in line with Health Service Executive (HSE) advice.  

The Department of Education and Skills will continue to provide supports to the education sector at this time, particularly schools with students taking State examinations. 

The Department of Education and Skills has been liaising closely on a continual basis with the Department of Health in relation to Coronavirus/Covid-19 since early January. This will continue. 

A Thuismitheoirí, a chairde

D’fhógair an Taoiseach, Leo Varadkar ar maidin go mbeadh scoileanna dúnta go dtí an 29 Márta 2020 chun tacú le leathadh Covid-19 a shrianadh. Tosnaíonn sé seo anocht ag 6pm, Déardaoin 12 Márta. Tá sé sin ag teacht leis an gcomhairle ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Phoiblí. Moltar do gach dalta sóisialta a chleachtadh agus teagmháil fhisiceach a íoslaghdú chun cabhrú le leathadh Covid-19 a sheachaint. Agus an méid sin á dhéanamh acu, ba cheart dóibh teagmháil shóisialta a íoslaghdú agus spás fisiceach a choinneáil eatarthu. Níor cheart dóibh bualadh le chéile ach oiread. Moltar do thuismitheoirí agus caomhnóirí tacú lena leanaí cloí leis an gcur chuige sin. Tá ár ndaltaí tar éis a nótaí/leabhair a thabhairt abhaile leo um tráthnóna ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh leis a gcuid oibre. Tá ríomhphost scoile ag gach dalta agus is tá siad go léir in ann dul ar Microsoft Teams tríd Microsoft Office 365. Beidh na múinteoirí ag cur obair ar Teams agus is féidir leis na daltaí obair a sheoladh chugaibh. Coinneáil súil ar an suíomh scoile agus ar ar leathanach Facebook i gcomhair aon úasdatú.

**************

An Taoiseach, Leo Varadkar has announced that all schools will close this evening at 6pm until 29th March 2020 to support efforts to contain the spread of Covid-19. All students are urged to practice social distancing and to minimise physical contact with each other to help avoid the spread of Covid-19. This should include minimising social contact, avoiding meeting up and keeping physical space between them. Parents and guardians are uged to support their children to maintain this approach. All students have brought home their books and notes this afternoon to facilitate working from home. Each student has a school email and they are all able to log onto Microsoft Teams through Microsoft Office 365. Teachers will be posting work for each class group and students will be able to submit their work through this forum. Please monitor the school website and Facebook page for any developments.

Le gach dea ghuí,

Madailín Mhic Lochlainn.

 

U17 girls who played against St Killian’s Scoil Gearmáinis, recently..

 

 

 

 

X