25 Deireadh Fómhair 2019

 

 

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí, a chairde,

Beatha agus Sláinte. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir as ucht bhúr gcuid tacaíochta ó thús an téarma seo.

Ba mhaith liom cúpla rud tapaidh a chur in iúl daoibh  ag an bpointe seo:

 

An Ardteist

Comhghairdeas lenár ndaltaí a fuair torthaí na hArdteistiméireachta i mí Lúnasa. Bhí torthaí den scoth ag gach duine arís i mbliana agus táimid an-bhródúil astu agus as an gcaighdeán ard atá bainte amach acu.

 

An Teastas Shóisearach

Arís i mbliana d’éirigh go han-mhaith lenár ndaltaí san Teastas Sóisearach.  Comhghairdeas leo as a ndúthracht. Beidh na teastais scoile JCPA bronnta orthu níos déanaí sa bhliain.

 

Bliain 1:  Ceardlann Scileanna Staidéir

Beidh ceardlann ar siúl i rith an lae ar an 11/11/19 i gcomhair na ndaltaí agus ceann dona tuismitheoirí ag a 7.00i.n. sa scoil.

 

Cruinniú Eolais maidir leis an Teastas Sóisearach Nua

Beidh cruinniú ar siúl sa scoil do thuismitheoirí daltaí sóisearacha  ag 7.30i.n., Dé Máirt 12 Samhain.

 

Cruinniú Eolais maidir leis an CAO

Cruinniú do dhaltaí na 6ú Bliana agus a dtuismitheoirí sa scoil ag 7.30 i.n. Dé Máirt 19 Samhain.

 

Cruinnithe Tuismitheoirí /Múinteoirí ó 4.15i.n. – 6.45i.n.

Bl 6                    20/11/2019

Bl 3                    26/11/2019

Bl 4 & Bl 5        13/01/2020

Bl 2                    23/01/2020

Bl 1                    28/01/2020

 

N.B. Críochnaíonn na ranganna ag 3.25i.n. ar na laethanta seo.

 

Scrúdaithe na Nollag / Dátaí don Dialann

Beidh Scrúdaithe  na Nollag ar siúl ar an 5ú go dtí an 11ú de Mhí na Nollag. Gnáth laethanta scoile atá  i gceist le daltaí ag freastal ó 8.45r.n. go dtí deireadh an lae.  Leanann an teagasc agus foghlaim ar aghaidh go dtí na leathanta saoire ag 1.00 i.n ar an Aoine, 20ú de Mhí na Nollag.

 

Cairde

Míle buíochas don Choiste Cairde atá ag obair go dian chun tacú lenár scoil. Míle buíochas don chabhair le tae agus caifé ar an Lá Ionduchtaithe don Chéad Bhliain agus don Oíche Oscailte. Táimid tar éis seit ríomhairí a cheannach leis an airgead ón “ Chaser.”

Cruinniú Cinnbhliana na dTuismitheoirí 12 Samhain ag 9.00i.n.

 

Meabhrúcháin

Ba mhaith liom bhur n-aird a dhíriú ar na pointí seo a leanas:

  • Cúrsaí Airgid

Is féidir libh na táillí go léir a íoc ar an gcóras Way2Pay. Míle buíochas le gach duine a d’íoc go dtí seo.  Dóibh siúd nár íoc go fóill bheinn fíorbhuíoch as íocaíocht chomh luath agus is féidir mar táimid ag brath ar an airgead seo chun ár mbillí a íoc. Úsáidtear an t-airgead chun acmhainní agus ceardlanna a chur ar siúl dona daltaí, chun laghdú ar na  costais do chúrsaí spóirt agus chun na táillí a bhaineann leis na h-imeachtaí seach-churaclaim a íoc.

  • Éide Scoile

Cothaíonn caitheamh ár n-éide scoile comhionannas, féiniúlacht agus comhtháthú i measc na mac léinn.  Ba chóir éide scoile iomlán néata, glan a chaitheamh 4 lá sa tseachtain (geansaí, léine, suaitheantas, carbhat, sciorta/bríste agus bróga dubha nó donna) Beidh an seaicéad scoile nua le fáil an chéad seachtain arais ar scoil.

Ba chóir éide oifigiúil corp oideachais a chaitheamh le linn ranganna corp oideachais amháin.  Má tá fadhb ar bith leis an éide scoile, beimid i dteagmháíl libh láithreach chun sibh a choimeád ar an eolas.

  • Poncúlacht agus Tinreamh

Ba chóir go bhfuil gach dalta ag freastal ar scoil ar a laghad 10 nóiméad  sula thosnaíonn na ranganna. Buaileann an chlog ag 8.40r.n. agus ag 8.45r.n. gach maidin. De réir ár gcód smachta má tá daltaí déanach 3 huaire sa leath téarma beidh coinneáil siar acu ar an Aoine.

  • Neamhláithreachas

Má bhíonn dalta as láthair caithfear nóta a chur ar fáil don oifig agus é/í ag teacht arais ar scoil.

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann, daltaí agus tuismitheoirí dá gcuid tacaíochta don Oíche Oscailte.

Fan i dteagmháil linn ar Facebook agus Twitter. Tá suíomh idirlín na scoile á nuashonrú faoi láthair.

Samhain shona agus shábháilte daoibh go léir.

 

Le gach dea-ghuí,

Madailín Mhic Lochlainn

 

 

 

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí, a chairde,

Many thanks to you all for your invaluable support since the beginning of term.

Leaving Certificate

Congratulations to all our students who got their excellent results in August. We are proud of each and every one of them. We wish them well in their chosen courses.

 

Junior Certificate

Our students have been very successful again in the Junior Certificate Examinations. Congratulations to them for their dedication. JCPA School Certificates will be awarded later in the year.

 

Study Skills Seminar for 1st Years

Workshops will be held during school on 11/11/19.  A parents’ information session will be held at 7pm that evening in the school.

 

Information Evening on the new Junior Cycle

November 12th at 7.30pm .Parents of all Junior Cycle students are welcome to attend.

 

CAO information meeting

November 19th at 7.30pm  It is most important that Parents and 6th year students attend.

 

Parent /Teacher meetings 4.15 – 6.45pm

Bl 6                    20/11/2019

Bl 3                    26/11/2019

Bl 4 & Bl 5        13/01/2020

Bl 2                    23/01/2020

Bl 1                    28/01/2020

 

Please note classes finish at 3.25pm on these dates.

 Christmas Examinations/Dates for Diary

The Christmas examinations will take place from the 5th to the 11th of December. Pupils will attend at normal school times.  Teaching and learning continues until the Christmas holidays at 1pm on Friday, 20th December

 

Coiste Cairde

Many thanks to the Coiste Cairde for their continued support for the school.  Members provided the tea and coffee at the 1st year induction day in August and also at the Open Night.  We have purchased a set of computers with the proceeds of the fundraiser The Chaser.

AGM will take place on Tuesday 12th November at 9 pm.

 

. Reminders:

Can I draw your attention to the following items: ·

School Expenses

  • Many thanks to all who have settled their school expenses to date. This enables us to meet our school commitments and pay our suppliers. For parents who haven’t yet paid, your payments can be made in installments across the school year online using the Way2Pay system. Your contributions are used to provide student resources and workshops, subsidize school student activities and transport costs.·

School Uniform

  • The wearing of our school uniform promotes equality and a sense of identity and cohesion among the student body.  School uniform should be tidy, neat and clean and worn four days a week (brown jumper with crest, shirt, skirt/trousers and black/brown leather shoes).  The official P.E. uniform should be worn during the P.E. timetabled classes.  If there are any problems with school uniform, we will contact you immediately.The school jacket will be available during the first week in November for those who preordered it. Jackets can be ordered on line or on the date of delivery of first batch. ·

Punctuality and Attendance

  • All pupils should attend school at least 10 minutes before classes begin. The bell rings at 8.40am and again at 8.45am every morning. As per our Code of Discipline, if a student is late on three occasions in the half-term, there will detention on Friday afternoon.·

Absences

  • If a pupil is absent, a note must be provided to the office explaining the reason for absence.

 

I would like to thank parents, students and staff for their support at the Open Night.

Please keep in contact with us on Facebook and Twitter.  The school website is currently being updated .

I wish you all a happy and safe Halloween.

 

Le gach dea-ghuí,

Madailín Mhic Lochlainn

 

Many exciting and challenging activities were on offer for GCC students last week for the annual Active Schools Week. Zumba, Kung Fu, Spinning, Cookery Demonstrations, Tag Rugby, Bootcamp and a Sports Day with 5k walk / run meant the entire student body and staff had the chance to participate. Tuesday saw students from Coláiste Pobail Osraí and Gaelcholáiste Phort Láirge spending the day with us and taking part in many activities organised and supervised by Transition Years. The week culminated with a game of Rounders between sixth year students and staff who were all in flying form after the graduation ceremony the previous night. Well done to all who were involved and especially the organisers Iníon Ní Iréis, Maistir O Briain and all the people who gave the various classes and talks.

Pictured are the 5K first 3 girls over the line – third years Enya Holt, Keara Nic Aogáin (1st) , Leah Ní Mhaolmhuaidh

And first 3 boys over the line – Aaron O Donnchú, Dylan O Nualláin (1st), Con O Scolaí

5th year helpers – Ruaidhrí O Mórdha, Seán O Maoláin & Graham Harland

 

Energy management consultants 2 Eva based in Carlow Gateway Business Centre, Athy Road, Carlow recently sponsored a set of jerseys for GCC girls soccer team. Pictured here are Mark Shirley and Eoin Mc Gann of 2 eva along with students Shannen Nic Coitir and Clíodhna Ní Shé.

 

 

U17 girls who played against St Killian’s Scoil Gearmáinis, recently..

 

 

 

 

X