30/04/2020 Lá na Filíochta

HomeUncategorized30/04/2020 Lá na Filíochta

Chun aitheantas a thabhairt do Lá na Filíochta inniu, tá ceithre dhán á roinnt againn libh. Chuimhnímid ar Eavan Boland a fuair bás an tseachtain seo le dán ghearr draíochtúil uaithi, This Moment.
Comh maith le sin, tóg nóiméad chun trí dhán eile, a thugann cabhair dúinn chiall a bhaint as na dúshláin atá ós ár gcomhair na laethanta seo, a léamh. The Trees by Philip Larkin, Everything is Going to be Alright by Derek Mahon and A Time to be Slow by John O’Donohue.Agus ná déanagí dearmad, “If we winter this one out, we can summer anywhere.” Séamus Heaney.

To acknowledge Poetry Day Ireland today we want to share some poems with you. We remember Eavan Boland who passed away this week with her magical short poem This Moment. Also, take a minute to read three other selected poems which might help us to make sense of the strange times we find ourselves in. The Trees by Philip Larkin, Everything is Going to be Alright by Derek Mahon and A Time to be Slow by John O’Donohue. And don’t forget,  “If we winter this one out, we can summer anywhere.” Séamus Heaney.

X