Cúrsaí Spóirt - Sport

Cúrsaí Spóirt & Caitheamh Aimsire/Sports & Recreation

Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taitneamh a bhaintear as an saol ar scoil.
Tá sé riachtanach múineadh do dhaltaí conas leas a bhaint as an gcuid ama saor tré chluichí a imirt mar chuid d’oideachas iomlán an scoláire. Gríosaimid ár ndaltaí páirt a ghlacadh go fonmhar sa mhéid imeachtaí agus is féidir leo.

It is very important to strike the right balance between standards of work and the student’s enjoyment of life at school. It is essential that students are taught to benefit from leisure time by sport involvement as part of their overall education. We encourage our students to become actively involved in as many sporting activities as possible.

Ar an bPáirc Imeartha / On the playing field

Glacann ár scoil páirt i gcomórtais éagsúla agus is minic go mbíonn rath orainn i / Our school regularly competes in a variety of sports and has enjoyed success on many occasions in:

 • Lúthchleasaíocht/Athletics
 • Cispheil/Basketball
 • Peil Ghaelach/Football
 • Iománaíocht/Hurling
 • Camógie/camogie
 • Liathróid Láimhe/Handball
 • Sacar/Soccer
 • Rugbaí/Rugby
 • Scuais/Squash
 • Leadóg/Tennis
 • Galf/Golf

X