Eolas Maidir le COVID-19

Tá rudaí ag athrú an t-am ar fad maidir le COVID-19.  Tá an scoil ag glacadh le comhairle an Roinn Oideachais agus ag leanúint dea-chleachtais.  Cuirfimid eolas ar fáil díbh ar an suíomh nuair atá sé againn.  Tá comhairle thíos a chabhróidh le tuistí agus daltaí; coimeád súil ar an roinn “Nuacht” don eolas is déanaí.

COVID-19 is a constantly changing situation.  The school is taking advice from the Department of Education and following best practice.  We will provide additional information on this website when we get it.  There is advice below which will help parents and students; keep an eye on our “News” section for the latest information.

Covid-19 Response Plan Phase 2

Example of how to structure the day at home

Comhairle ón Roinn Oideachas do dhaoine óga

Advice from the Department of Education for young people

Plean Samplach ar struchtúr an lae sa bhaile

X